Нәсыйхәт

Ихтыяҗын гарз итеп килсә теләнче капкаңа, Каты сүзләр берлә инсаниятен син таптама. Син кеби һәм ул теләнчеләр дә — Алланың колы; Кул суза, мескин! — бәхетсезлек вә ачлык аркылы. Күрмәгез…