Монафикъка

(Сюжет русчадан) Җиһанның эссесен, салкын, бозын күрдем, карын күрдем; Ниләр күрсә бөтен үксез — барын күрдем, барын күрдем. Хәзер шатлык, уен-көлке телим инде җитәрлек күп; Сабый чакта гариб башым җәфа…