Үтенеч

Яшь вакытта яшьнәдем, көчле вакытта күкрәдем; Яшьнәмим дә, күкрәмим дә — утсыз инде күкрәгем! Килде тоткынлык, түбәнләнде уемның куллары; Хөр заман ак кул белән күкләрдә йолдыз чүпләдем. Ак күгәрченне кулымнан…

Кызыклы Шәкерт

— Әйдәле, Акбай! Өйрән син, арт аягың берлә тор; Аума, аума! Туп-туры тор, төз утыр, яхшы утыр! — Ник газаплыйсың болай син, мин әле бик кечкенә; Мин туганга тик ике…

Пушкиннән

Синең зәүҗең сән, и яшь кыз, матурны, Белеп кадрең, тәмең татып ятырмы? Тагы алты хатын алыр, тагын да Алыр, — туймас, алыр җан бар чагында. Була калсаң җиденче, хәл начар,…

Кыйтга («Көчләремне мин кара көннәргә…»)

Көчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым, Көннәремнең һичберен дә чөнки ак ди алмадым. Булды юлда киртәләр, эттән күбәйде дошманым, Чөнки залимнәрне, өстеннәрне яклый алмадым. Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч…

Татар яшьләре

Дикъкатә лаек хәзерге көн татарның яшьләре: Аңламак, белмәк, тәрәкъкый, мәгърифәт, хикмәт белән Әйләнеп һәм нурланып тормакта һәрдәм башлары. Мондый күрнеш сөйнеченнән инде мин алдан беләм: Тик болар безгә кирәк диңгез…