“Әлгасрелҗәдид”ә маддәтән вә мәгънән иштиракъ идәнләрең лисане хале нә диер?

Тәмам «Гасрелҗәдид», әлхәмде лиллаһ, Һөмам «Гасрелҗәдид», әлхәмде лиллаһ. Бу милләтнең тотылган афетаби Чөн әмр итде, таратдык без китаби. Караңгылыкда нур нәшр әйләдек без; Бу үлгән милләти хәшр әйләдек без. Вә…

«Чөнанча бездә…»

*** Чөнанча бездә Камил әл-Мотыйгый, Ходаның әмренә монкат, мотыйгый, Карар итде язарга журнал айлык, Голүмнең мәнбәгы, әфкярә байлык. Бу журналның наме «Гасрелҗәдид»дер, Япышканларга һәм хәблел-мәдиддер. Берең укып, берең улың сәмиган,…