Сагыныр вакытлар

Туйса Иблис тормышыннан, яд итә оҗмахларын, — Яд итәм, бизсәм үземнән, мин сабыйлык чакларын. И күңелнең шаулап аккан чишмәдән сафрак чагы! И гомернең нурланып үскән яшел яфрак чагы! Юк гамең…

Аң

Без Бишенче елны бер көнне уяндык таң белән, Эшкә дәгъват итте безне кемдер изге нам белән. Эшкә ябшыр чак җитеп, ямьсез озын төн үткәнен Күз ачып белдек без, үлчәп күктәге…

Үтенеч

Яшь вакытта яшьнәдем, көчле вакытта күкрәдем; Яшьнәмим дә, күкрәмим дә — утсыз инде күкрәгем! Килде тоткынлык, түбәнләнде уемның куллары; Хөр заман ак кул белән күкләрдә йолдыз чүпләдем. Ак күгәрченне кулымнан…

Кичке теләк

Мин язам, шунда күрәм: лампам эчендә май кими; Алда кәгазьгә ташыйлар — күңлемә уйлар сыймый. Якты беткәнчә языйм дип, сызгалыйм тиз-тиз генә, Кәгазь өстендә кала тик кәкре-бөкре эз генә. Нокталар…

Дошманнар

Күп «җыланнар» сызгырып читтән карыйлар бәхтемә, Борла-сырла, бәдбәхетләр, үрмәлиләр тәхтемә. Аз кеби баскан бу золмәт тормышым йортын минем, Түзмиләр бит бер генә яктан ачылган яктыма! Үзләре… сүздән түбәннәр, күзләре тездән…

Үтенеч

Яшь вакытта яшьнәдем, көчле вакытта күкрәдем; Яшьнәмим дә, күкрәмим дә — утсыз инде күкрәгем! Килде тоткынлык, түбәнләнде уемның куллары; Хөр заман ак кул белән күкләрдә йолдыз чүпләдем. Ак күгәрченне кулымнан…

Дошманнар

Күп «җыланнар» сызгырып читтән карыйлар бәхтемә, Борла-сырла, бәдбәхетләр, үрмәлиләр тәхтемә. Аз кеби баскан бу золмәт тормышым йортын минем, Түзмиләр бит бер генә яктан ачылган яктыма! Үзләре… сүздән түбәннәр, күзләре тездән…

Өзелгән өмид

Күз карашымда хәзер үзгәрде әшьялар төсе; Сизлә: үтте яшь вакытлар, җитте гомрем яртысы. Күз тегеп баксам әгәр дә тормышымның күгенә, Яшь һилал урынында анда тулган айның яктысы. Нинди дәрт берлән…

Бер мән

Итәм кайчак бөтен инсанга нәфрәт, Бу нәфрәттән туа күңлемдә хәсрәт. Тула күкрәк ачы, яшьрен зәһәргә, Ачу зәһре ага җан берлә тәнгә. Сөеп тә алданып бер мәнне җандай, Чәчә зәһрен күңел…

Ачы тәҗрибә авазы

Сөям кайчакта бер-бер иптәшемне, Аңар мин күрсәтәм күздә яшемне. Кыйлам изһар аңар кайгы, моңымны, Сөйлим бер-бер барымны һәм югымны. Күренә ул мәхәббәтле күземә, Куяр төсле бәһа һәрбер сүземә. Алалмыйча теким…