Моңлы саз чыңнары — 5 бүлек. Моңлы саз чыңнары

Бишенче бүлек Моңлы саз чыңнары 1909 ел керүгә язып бастырган шигырьләреннән берсе «Тәрәддөт вә шөбһә» дип атала (Тәрәддөт вә шөбһә — икеләнү һәм шикләнү). Ниндидер бер сүз яисә вакыйга, күрәсең,…