Көзге җилләр

Яктырак йолдыз янадыр, төн кара булган саен; Ядыма Тәңрем төшә, бәхтем кара булган саен. Русчадан Көзге төн. Мин йоклый алмыйм. Өй түрендә җил җылый; Җил җыламый, ач үлемнең куркусыннан ил…

Читен хәл

Ни була тугъмак сыйратын кичмәсәм, Бу ачы гомрем шәрабен эчмәсәм?! Әйләнә бит, үтми, бетми гомре дә! — Җәй килә утлар чәчеп, син кышласаң. Ардым инде, кайда актык мәүкыйфем? Җилкенәмен —…

«Дөньяда торыйммы?» дип киңәшләшкән дустыма

Тормак ярый: бертуктамый ялганласаң, Тугъры сүзле инсаннарга ялганмасаң, Вөҗданыңнан шәйтан төсле тыр-тыр качып, Үзен алдап, башкалардан алданмасаң; Кардәшеңне үз нәфсеңнән алгалмасаң, Ярлыларны бурлаклар дип сангалмасаң, Тик бер ялгыз корсагыңны зурайтырга…

Мәхвидәрмесән?

Мәхвидәрмесән бу рәсмә, дилбәрем, бу шагыйри? Үлмәдекчә фаригъ улмазмы бу дәрдең шагыйли? Җаным ул, фазлит бәңа сән, улма җани җаныма; Бән үләрсәм, шөбһәсез, сәнсең җинаять фагыйли. Шәэнеңезгә, и мәләк, рикъкать,…

Сөеклемнең кабер ташында

Үлмәде, үлсәң дә, күңлемдә сәнең дәрдең һәнүз; Дустлыгын, инсанлыгың кальбемдә калдырдың һәнүз. Бел ки, мәүтең, шөбһәсез, мәүтем дорыр, и нурлы йөз; Сурәтең — чәшмемдәдер, өзнемдәдер — саутең һәнүз. Аһ, насыл!…

Көз

Күрәмсез, дустларым, көз килде тышта; Озак тормас, килер ак тунлы кыш та. Китә башлады бездән инде кошлар; Алар бездән ерак җирләрдә кышлар. Мисале зәгъфыран саргайды урман, Игенчеләр игеннәрне дә урган.…

Мәхвидәрмесән?

Мәхвидәрмесән бу рәсмә, дилбәрем, бу шагыйри? Үлмәдекчә фаригъ улмазмы бу дәрдең шагыйли? Җаным ул, фазлит бәңа сән, улма җани җаныма; Бән үләрсәм, шөбһәсез, сәнсең җинаять фагыйли. Шәэнеңезгә, и мәләк, рикъкать,…

Сөеклемнең кабер ташында

Үлмәде, үлсәң дә, күңлемдә сәнең дәрдең һәнүз; Дустлыгын, инсанлыгың кальбемдә калдырдың һәнүз. Бел ки, мәүтең, шөбһәсез, мәүтем дорыр, и нурлы йөз; Сурәтең — чәшмемдәдер, өзнемдәдер — саутең һәнүз. Аһ, насыл!…

Кемне сөяргә кирәк?

Белү мөшкил — кирәк кемне сөяргә? Үзең аусаң да, аудармый сөяргә? Син үлсәң (бет!), сине кем кызгана соң? Синең зәхмеңгә кемнәр сызлана соң? Бу дөньяда сине кем иркәли соң? Бәлаләрдән…

Хәстә хәле

Көн туа. Һәр көнне хикмәт, мәгънәдән буш эш күрәм; Күз йомалмыйм төн буе, йомсам — коточкыч төш күрәм. Юк янымда чын кеше, булганда да — мин чит күрәм; Белмәдем капшап,…