Бала оҗмахта

Мин хәзер оҗмах түрендә — бер матур хур иркәли; Мин җуанмыймын, җылыймын, син түгелсең, дим, әни! Ай төсендә нурлы гыйльманнар миңа ташлый тәти, Егьлыймын, алмыйм аларны, сез түгелсез, дим, әти!…

«Тәрбиятел әтфаль»гә

(Бер тыйфле мөслим лисанындан) Кальбемә гайбүбәтең тагълар кадәр вирди кәдәр; Нәрдәсең, вир бер хәбәр: мәхзүнем, и мөшфикъ пәдәр! Нарасидә бер сабыем, бигакыл диванаем; Ифтиракыңнан бирү бән бикәсем, биваяем. Бәхте икъбалемне…